Showeffects verzorgde met de Flogos een opvallende openingsactie voor de Kermis te Rotterdam, mijlen ver werden de mensen aangetrokken door vrolijke schuimwolkjes die door de lucht zweefden.